Sorsakosken Konepaja Oy:s huvudprodukter utgörs av tryckanordningar och andra verkstadsprodukter som har sin grund i kundens process- eller tillverkningstekniska behov.

Våra produkter består av rörvärmeväxlare, tryckkärl, behållare, rörsystem, processanordningar och andra verkstadsvaror.

Vårt leveransomfång omfattar värme- och hållfasthetstekniska dimensioneringar enligt TEMA- och PED-normer, planering, anskaffning av material, tillverkning, ytbehandling, dokumentering, tillstånd och installation av våra produkter. KVALITETSLEDNING är en väsentlig del av varje fas i leveransprocessen.

Materialen som vi oftast använder är traditionella austenitiska material (1.4404, 1.4432, 1.4301, 1.4307), duplex-material (1.4462, 1.4362, 1.4162) och traditionella kolstål (P355, P265, S355, S235). Vi kan även erbjuda och tillverka produkter av mer sällsynta material.