Vår kundkrets består huvudsakligen av slutanvändare inom pappers-, massa-, energi- och processindustrin samt maskintillverkare och projekteringsbyråer. Vår kundkrets består av såväl finländska små och medelstora företag som internationellt verksamma storföretag.

Vi ger gärna mer information om våra referenser och andra tillverkningsmöjligheter!

Våra senaste leveranser:

Cold blow cooler NEN700-7000
Chip Bin relief Condenser NEN800-6000
Vacuum tanks 4 pcs
Filters 18 pcs
Cooler BEU700-2300
Digester Economiser CES800-7000
Cooking heater, NEN700-6000
Hot Oil Exchanger NEN500-3000
Heavy Liquor vessel D1800, LDX
Chip Bin relief Condenser NEN750-6000
Black liquor cooler NEN1180-6000
Cold blow cooler NEN725-6000
Chip Bin relief condenser NEN580-6000
Green liquor cooler D3200/HEX D1450
Black liquor cooler NEN1200-8000, 4 pcs
Hot air condenser NEN1350-6000
Hot air condenser NEN588-6000
Bitumen heater BEU450-3500, 2 pcs
WL heater NEN800-6000
Black liquor cooler NEN640-6000
Digester Economiser CES800-6000
Cooking heaters 1 ja 2, NEN650-6950
Surface condenser NEN1600-3000
Steam Condenser BEM2000-4000, 2 pcs