Sorsakosken Konepaja Oy är ett verkstadsföretag som är specialiserat på tryckanordningar. Våra huvudprodukter är rörvärmeväxlare, tryckkärl och andra trycksatta delar. Vi tillverkar även behållare, rörsystem, processanordningar och andra verkstadsprodukter.

Företagets historia har sitt ursprung i Mesera Sorsakoski Oy och Sorsakoski Works Oy. Sorsakosken Konepaja Oy och Sorsakoski Works Oy kom överens om verksamhetsaffären i augusti 2015. I samband med verksamhetsaffären flyttades den kompetenta personalen samt omsättnings- och anläggningstillgångarna över till verkstaden.

Våra lokaler ligger på industriområdet i Sorsakoski. Metallindustrin har långa och betydande viktiga traditioner i Sorsakoski. Vi hedrar dessa traditioner samtidigt som vi möter framtiden genom att agera innovativt och dynamiskt.

Vår personal har många års erfarenhet av att tillverka verkstadsprodukter, tryckanordningar och framför allt rörvärmeväxlare. Företaget ägs huvudsakligen av företagets verksamma ledning. Ägarna har många års erfarenhet av verkstadsindustrin i och med att de på ett heltäckande sätt tillgodosett behoven inom den finländska industrin.

Grunden för vår verksamhet ligger i kundernas process- och tillverkningstekniska behov. Att alltid ha kundernas bästa för ögonen är något som hela personalen strävar efter.

Kvalitetsmanualen för vår verksamhet uppfyller kraven enligt kvalitetsstandard ISO 9001:2015. Vårt svetssystem grundar sig på standard EN ISO 3834-2.